Photo: Jimmy Backius

REGI & MANUS

Sara har varit verksam som skådespelare inom film, TV, teater och radioteater sedan 1989, medverkat i ett 30-tal film- och TV produktioner samt spelat ett 20-tal huvudroller på landets teatrar. Idag arbetar Sara både framför och bakom kameran, där hon kombinerar skådespeleri med manusförfattande och regi.

Förutom fyra års studier vid Teaterhögskolan är Sara vidareutbildad inom filmregi vid Stockholms Dramatiska Högskola/Filmbasen, Kompletterande kurs i filmregi, samt inom manusförfattande vid yrkeshögskolan Alma Manusutbildning, Stockholms Dramatiska Högskola/SVT TV-serie författande och Manuspiloterna.

Debuten som filmregissör, med dokumentären Min farmor och förintelsen, premiärvisades på bästa sändningstid på TV4 i Maj 2015 inför 422 000 tittare. Filmen var ett av TV4s bidrag till TV-priset Kristallen och distribueras idag i skolor där Sara även föreläser i samband med visning. Sara var drivande och delaktig i varje steg av produktionen, från research och manus, till inspelning, redigering och efterbearbetning. Saras senaste film, När själen darrar, en samproduktion med SVT/K-special, sändes på SVT under 2020. Just nu har Sara ett antal projekt i utveckling bl.a. med stöd från Svenska Filminstitutet.

”Sedan jag som tioåring sökte mig till teaterscenen och filmens värld har jag brunnit för att forska i mänskliga beteenden, relationer och livsöden för att sedan gestalta och berätta om dessa. Som andra generationens invandrare och barn till föräldrar som en gång förlorat allt, intresserar jag mig extra för teman som identitet, prestation och alla människors lika värde.

Som skådespelare är jag van vid att hoppa mellan genrer, något jag roas av även som manusförfattare och regissör. En stark och angelägen historia är det som driver mig. Välkommen att höra av dig för manus- och regiuppdrag!”

/Sara Sommerfeld

Photo: Jimmy Backius

STIPENDIUM/PRISER
 • Stipendium från Michael Bindefelds stiftelse till minne av förintelsen (2015)
 • Projektstipendium från Konstnärsnämnden –(2019)
 • Stipendium från Svenska Teaterförbundet (2020)
 • Tilldelad pris Bästa skådespelerska på Nordic Film Filmfestival i Haugesund (2001)
 • Nominerad till Guldbagge Bästa kvinnliga huvudroll (2001)
 • Nominerad Nöjesguidens Stockholmspris
 • Utvald att delta i Teaterbiennalen Örebro med Norénpjäsen Modet att döda
UTBILDNING
 • STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA (StDH)/FILMBASEN
  Kompletterande kurs i Filmregi 30 HP (2017-18)
 • ALMA MANUSFÖRFATTARUTBILDNING (2017-18)
  Heltidsutbildning manusförfattande 300YH p
 • STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA/SVT
  Kurs i TV-serie författande, skriva avsnitt, 30 HP (2020)
 • STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA
  Kurs i TV-serie författande, skriva säsong, 30 HP (2019)
 • TEATERHÖGSKOLAN I GÖTEBORG (1997-2001)
  Skådespelarprogrammet 4 år 240 HP
 • STOCKHOLMS DRAMATISKA HÖGSKOLA/StDH
  Mästarklass i berättande för Michał Leszczyłowski (2015)
 • MANUSPILOTERNA
  Grundkurs manusförfattande Fredrik Lindqvist/Kurt Öberg (2016)
 • FORTSÄTTNINGSKURS CHUBBUCK TEKNIK
  för Elisabeth Sevholt/Teateralliansen (2022)
 • KURS – SKÅDESPELERI I TV-SERIE
  Elisabeth Sevholt (2019)
 • WORKSHOP –  Emmy awarded casting director Nancy Bishop (2016)
 • MASTERCLASS
  Acting coach/regissör Dee Cannon (2016)

ÖVRIGT:

 • Certifierad coach inom kommunikation och scenspråk
 • Tränat näringslivschefer inom skådespelarteknik sedan 2010
RÖSTER OM SARA

”Sara Sommerfeld är ambitiös. Hon är beredd att arbeta hårt och räds inte eller väjer för motstånd. Hon har realistiska förväntningar och är målmedveten utan att ge avkall på sin personlighet som utgör grunden för varje seriös berättande. Hon har en gedigen kunskap om filmarbetets olika delprocesser samtidigt som hon ser helhetens villkor och krav.  Hennes unika drivkraft ger henne den energi som fordras i våra yrken. Med glädje kommer jag delta i hennes framtida projekt.”

/Prof. Michał Leszczyłowski
Stockholms Dramatiska Högskola
filmklippare, manusförfattare, regissör

”Jag hade förmånen att vara exekutiv producent till dokumentärfilmen Min farmor och förintelsen som Sara Sommerfeld regisserade och producerade tillsammans med Johan Romin för TV 4 under 2014 – 2015.
Filmen, som visades på bästa sändningstid söndagen den 10:e maj 2015 klockan 20.00, sågs under premiärkvällen av 422 000 tittare med en tittarandel på 12%, vilket uppfyllde TV4:s krav med råge.
Detta till hård konkurrens av både partiledardebatt och Mästarnas mästare i public servicekanalerna.
Filmen har sedan sändningstillfället också levererat goda siffror på TV 4 play och programmet var dessutom ett av TV4:s bidrag till TV-priset Kristallen.
Sara Sommerfeld gav under arbetet med filmen prov på både uppfinningsrikedom, formkänsla och noggrannhet, och jag ser med glädje fram emot hennes kommande produktioner.”

/Kajsa Stål
fd samhällschef TV 4 Gruppen VD och producent Stål Television

”Sara är synnerligen stringent, analytisk och tydlig i sina instruktioner. Hon får snabbt gruppens och individernas förtroende och hon får dem att våga pröva, leka med och ta fram användbara sidor av sin personlighet som de knappt själva vågade tro fanns där. Jag ser fram emot att i framtiden ta del av Saras film-och teaterregi.”

/Astrid Assefa,
Regissör, logonom/scenspråkshandledare Ledarstudion,
f.d. teaterchef Dalateatern och ordförande för Dramatiska Institutets styrelse

”I rollen som handledare har Sara utvecklat en fantastisk förmåga att instruera övningar, handleda/coacha deltagarna till att utforska sig själva, gå utanför komfortzonen, arbeta med scenisk närvaro, komma i kontakt med sig själva och sina känslor, berätta berättelser som berör och att improvisera. Sara har också en väldigt fin förmåga att ge konkret feedback som gör att deltagarna utmanas och utvecklas under övningarna.
Det är lätt och roligt att arbeta med Sara i våra handledarteam då hon är väldigt lyhörd och inkännande, förberedd och påläst för att varje övning ska ge önskat resultat, duktig på att ge och ta emot feedback och har en väldigt varm utstrålning som skapar positiv energi i rummet. Sara får alltid höga betyg av deltagarna i våra utvärderingar. Jag är övertygad om att Sara är en mycket kompetent regissör med sin fina kommunikations-, ledarskaps- och pedagogiska förmåga.”

/Marie Molin
Huvudhandledare och vice VD på Ledarstudion

COACH INOM SKÅDESPELARTEKNIK
 • Certifierad coach inom kommunikation och scenspråk
 • Tränat näringslivschefer inom skådespelarteknik på Ledarstudion/ledarskapsprogram sedan 2011

MIN FARMOR OCH FÖRINTELSEN 

TV4 (2015)
Regi, manus: Sara Sommerfeld


Filmfestival för mänskliga rättigheter MRF (2015)


Tilldelad stipendium från Bindefelds stiftelse


TV4as bidrag till TV-priset Kristallen

Handling (läs mer)
Skådespelerskan Sara Sommerfelds farmor överlevde Förintelsen, efter flera års inferno i bland annat ghetto, arbetsläger, koncentrationslägret Auschwitz och den så kallade dödsmarschen. I filmen får vi följa Sara till de platser där hennes farmor vistades under andra världskriget. Hon finner nya släktingar, möter överlevande och intervjuar historieexperter, vilket flätas samman till en personlig och känslosam berättelse om Förintelsens historia. Vi får även ta del av unikt bildmaterial som tagits av amerikanska soldater vid krigsslutet.

NÄR SJÄLEN DARRAR 

SVT (2020)
Regi, manus: Sara Sommerfeld


En samproduktion mellan Sara Sommerfeld AB och SVT


Konstnärsnämndens projektstöd

Handling (läs mer)

Adel Darwish är utbildad ingenjör men väljer att följa sin skådespelardröm. Efter endast ett år som nyanländ från Syrien antas Adel vid Teaterhögskolan i Göteborg, som en av elva studenter bland tusentals sökande skandinaver. Filmen följer Adels dramatiker- och scendebut på Göteborg stadsteaters välrenommerade ungdomsscen Backa teater, där han regisseras av den prisade regissören Mattias Andersson (Dramatens nya teaterchef).

En film om att följa sin dröm mot alla odds.

GALLRET – En monolog om Gustaf Fröding

Teater Giljotin/ Christinateatern (2019-2020)
Regi: Sara Sommerfeld

 

Handling (läs mer)

En föreställning av och med Öivind Åsberg i regi av Sara Sommerfeld.
Gallret porträtterar en av våra stora skalder – Gustaf Fröding. Publiken får möta en Fröding i slutet av hans levnad – en spelevink, en clown, en poet, en humanist, en grubblare, en svikare, en sjuk åldring, en frisk skald, en drinkare, en tvivlare. En pjäs om människans storhet och skröplighet.

Föreställningen hade premiär under Fröding dagarna på Alsters herrgård och har turnerat över landet samt uppförts på Teater Giljotin i Stockholm.

  INFORMATION IN ENGLISH

DIRECTOR & SCREENWRITER

Sara Sommerfeld is a working actor in film, television and Theatre since 1989. Today she works both in front of the camera and behind, combining acting with scriptwriting and filmmaking.

Sara is educated within directing and screenwriting at Stockholm University of Dramatic Arts/Filmbasen, and a screenwriting graduate from the prestigious school Alma Manusutbildning.

Sara debuted as a film director with the documentary My grandmother and the Holocaust, broadcast at prime time on Sweden’s TV4 in May 2015. The film recieved the prestigeus scholarship from Micael Bindefeld´s Foundation in memory of the Holocaust, was one of TV4’s contribution for the TV award Kristallen, and is now being distributed in Swedish schools where Sara also gives lectures within the screenings. Sara was deeply involved in every stage of the production, from research and script, to recording, editing and post-production. In 2020 her film När själen darrar is screened at Swedish national public television broadcaster, SVT.

”Since the age of ten, when entering the movie business and theatre, Ive been passionated about researching human behaviors, relationships and life stories. As a second-generation immigrant and a child of parents who once lost everything, I’m deply interested in themes such as identity, high achievement, and equality.

As an actor, I am used to switch genres, which I find just as entertaining as a screenwriter and director. A strong and important story is what drives me. Welcome to contact me for script or directing assignments of all kinds! ”

/Sara Sommerfeld

Photo: Jimmy Backius

AWARDS
 • Micael Bindefeld´s Foundation in memory of the Holocaust – scholarship (2015)
 • The Swedish Arts Grants Committee – scholarship (2019)
 • The Swedish Theatre union – Scholarship (2020))
 • Awarded Best Actress at The Nordic Film Festival in Haugesund/NNF
 • Nominated Best Actress in leading role at the Swedish Academy Awards Guldbagge
 • Nominated Nöjesguiden Stockholm Award
 • Choosen to perform at the Swedish Festival Teaterbiennalen with Modet att döda by Lars Norén.
TRAINING

The Swedish Theatre Academy of Gothenburg (1997-2001)
Bachelor of arts – 4 yrs

Alma manusförfattarutbildning (2017-18)
Full time education in scriptwriting, 300 YHP

Stockholm University of the Arts/Filmbasen (2017-2018)
Advanced course in Film directing/Kompletterande kurs i Filmregi

Stockholm University of the Arts/SVT (2019)
Writing TV-series/TV-serie författande

Manuspiloterna (2016)
Basic scriptwriting for Fredrik Lindqvist/Kurt Öberg

Stockholm University of the Arts (2015)
Full time masterclass in storytelling for Michał Leszczyłowski

Workshop Acting for TV-series for Elisabet Sevholt (2019)

Workshop for Emmy awarded casting director Nancy Bishop (2016)

Masterclass for Acting coach Dee Cannon (2016)

REFERENSES

“Sara Sommerfeld is ambitious. She is prepared to work hard and is not afraid or weigh in for resistance. She has realistic expectations and is purposeful without sacrificing her personality which forms the basis of any serious storyteller. She has a solid knowledge of the various sub-processes of film work while at the same time seeing the conditions and requirements of the whole. Her unique drive gives her the energy required in our careers. I will be happy to participate in her future project. ”

/ Prof. Michał Leszczyłowski
Stockholm University of the Arts
Editor, screenwriter, director

“I had the privilege of being an executive producer for the documentary film My Grandmother and the Holocaust that Sara Sommerfeld directed and produced with Johan Romin for TV 4 in 2014 – 2015.
The film, which was shown on prime time Sunday, May 10, 2015 at 8 pm, was seen during the premiere night by 422,000 viewers with a viewership of 12%, which more than met TV4’s requirements. To be noted, these numbers came with fierce competition from both the party leadership debate and the Mästarnas mästare in the public service channels.
The film has also since delivered great numbers on TV 4 play and the program was also one of TV4’s contribution to the TV prize Kristallen.
During her work with the film Sara Sommerfeld showed a wealth of inventiveness and sense of form and accuracy. I look forward to follow her upcoming productions. ”

/ Kajsa Stål
former community manager TV 4 Gruppen President and producer Steel Television

“Sara is extremely rigorous, analytical and clear in her instructions. She quickly gains the trust of the group and the individuals and she makes them dare to try, play with and develop useful sides of their personality, that they hardly dared to believe exist. I look forward to seeing Sara’s film and theater directing in the future. ”

/ Astrid Assefa,
Director.ex Theatre director Dalateatern and chairman of the board of the Dramatic Institute

“In the role of acting coach, Sara has developed an amazing ability to instruct exercises, guide / coach participants to explore themselves, go outside the comfort zone, work with scenic presence, get in touch with themselves and their emotions, tell stories that touch the audience and to improvise. Sara also has a beautiful ability to give concrete feedback that challenges and develops the participants during the exercises.
It is easy and fun to work with Sara in our coaching teams as she is very responsive and accommodating and well prepared to give every exercise the desired result. She is good at giving and receiving feedback and has a very warm radiance that creates positive energy in the room. Sara always gets the highest ratings from the participants in our evaluations. I am convinced that Sara is a very competent director with her fine communication, leadership and pedagogical ability. ”

/ Marie Molin

COMMUNICATION AND ACTING COACH
 • Certified coach and lecturer in the art of acting and communication
 • Coaching leaders in communication at Ledarstudion since 2011
 • Board member in the Film association and distributer Filmcentrum Riks.

MY GRANDMOTHER AND THE HOLOCAUST / MIN FARMOR OCH FÖRINTELSEN

Swedish TV4 (2015)
Dir:: Sara Sommerfeld


Filmfestival for human rights MRF (2015)


Awarded with scholarship from Micael Bindefeld´s Foundation in memory of the Holocaust


Read more
Actress Sara Sommerfeld’s grandmother survived the Holocaust; ghetto, labor camps, Auschwitz concentration camp and the ”death march”. In the film we get to follow Sara to the places where her grandmother stayed during the Second World War. Sara finds new relatives, meets survivors and interviews history experts and we get to see unique photos taken by American soldiers at the end of the war. All is intertwined into a personal and emotional story of the Holocaust history.

A TREMBLING SOUL / NÄR SJÄLEN DARRAR

SVT (2020)
Dir:: Sara Sommerfeld


The Swedish Arts Grants Committee – scholarship (2019)


A co-production between Sara Sommerfeld AB and SVT

Read more

The young Syrian man Adel Darwish is a trained engineer but he chooses to pursue his acting dream. After only a year as new arrival in Sweden, Adel is accepted at the Swedish Theater Academy, as one of eleven students among thousands applying Scandinavians. The film follows Adel’s playwright and stage debut at the Gothenburg City Theater. Adels play is directed by the acclaimed director Mattias Andersson (New head of The Royal Dramatic Theatre).
– A movie about following ones dream against all odds.

”It’s about being a human – no matter where you come from”
/ Adel Darwish

GALLRET – A monologue about legendary Swedish poet Gustaf Fröding

Teater Giljotin/ Christinateatern (2019-2020)
Dir: Sara Sommerfeld

 

Read more

A play by and with Öivind Åsberg, directed by Sara Sommerfeld. Gallret is a portray of one Swedens greatest poets – Gustaf Fröding. The audience gets to meet a Fröding at the end of his life – a gamble, a clown, a poet, a humanist, a ponder, a cheater, a sick elder, a healthy bald, a drinker, a doubter. This is a play about human greatness and fragility.
The show premiered during the Fröding days at Alster’s mansion, toured across the country and performed at the Theater Giljotin in Stockholm.

         

©2021 SARA SOMMERFELD | WEBPROD BLOMILL

SARA SOMMERFELD